Aktuálne dostupné dielaVýber z dielBio


(*27. 9. 1937, Praha)
V roku 1963 absolvovala Akadémiu výtvarných umení v Prahe u profesora V. Radu. V tom istom roku odchádza s manželom akad. mal. Ignácom Kolčákom a rodinou na Oravu do Dolného Kubína, kde sa venuje komornej maľbe a ilustrácii. Pracuje v Ľudovej škole umenia a neskôr v Oravskej galérii. Získala čestné uznanie v súťaži Najkrajšie československé knihy roku 1969 a čestné uznanie na IV. medzinárodnom bienále maľby v Košiciach v roku 1978. V tomto roku odchádza s rodinou do Bratislavy. Popri maliarskej tvorbe sa venovala ilustrácii, koláži a výrazným spôsobom zasiahla aj do textilnej tvorby, najmä do spôsobu spracovania figurálneho artprotisu. Má za sebou množstvo výstav doma i v zahraničí (ČR, Bulharsko, Taliansko, Sýria, Japonsko, Nemecko, Švajčiarsko, Rakúsko, Poľsko, Cyprus, Jeruzalem, Ukrajina, Chorvátsko, Brazília, Rusko, Maďarsko). Žije a tvorí v Bratislave.

Jej umelecký vývin je cestou k poetickému vyjadreniu subjektívnych pocitov. Vo svojej tvorbe často stvárňuje ženy, nie však so zámerom figurálneho zobrazenia, práve naopak, zachytáva ženskú psychiku a osobnosť v celej jej komplexnosti. Obrazy Běly Kolčákovej sú preto aj akýmsi pohľadom do ženskej duše, jej tajomnosti, pokoja i nepokoja.

“Obraz musí v sebe ukrývať tajomstvo minulosti aj budúcnosti. Provokuje k otázkam, na ktoré si každý sám hľadá odpoveď. S dobrým obrazom sa dá viesť dialóg celý život.“ (Běla Kolčáková)

Diela v ponuke

Newsletter – buďte v obraze!

Odoberajte novinky len od svojich obľúbených autorov